Osta Koolipäeva jogurtit, registreeri pakendil olev kood ning võida!

Kampaanias osalemiseks osta kampaaniakoodiga 200g või 800g Koolipäeva jogurtit, registreeri unikaalne kood pakendilt ning võida auhindu.

PS! Hoia registreeritud pakendid alles kampaania lõpuni, sest vaid nii saate lunastada oma võidu!

Koolipäeva jogurti kampaania “Võiduga kooli!” toimub ajavahemikus 04.09.2023 kuni 29.10.2023.

Auhinnafond:

2x Samsung Galaxy Tab A8 10,5tolli GB64 tahvelarvuti

4x Samsung Galaxy Buds2 juhtmevabad kõrvaklapid

6x Kotitäis Koolipäeva tooteid.

 

02.10.2023 Loosimise võitjad:

Samsung Galaxy Tab A8 10,5tolli GB64 tahvelarvuti võitja: 

Kaarel K.

Samsung Galaxy Buds2 juhtmevabad kõrvaklapid võitjad:

Piret K. ; Kriste S.

Kotitäis Koolipäeva tooteid võitjad:

Maksim R.; Merili P.; Kristel H.

30.10.2023 Loosimise võitjad:

Samsung Galaxy Tab A8 10,5tolli GB64 tahvelarvuti võitja: 

Siiri S. 

Samsung Galaxy Buds2 juhtmevabad kõrvaklapid võitjad:

Karin H., Anti E.

Kotitäis Koolipäeva tooteid võitjad:

Ulvi H., Kristiina K., Liane S.

Võitjatega on ühendust võetud!

Estover OÜ Koolipäeva jogurtite tarbijamäng

KAMPAANIA REEGLID

1. Koolipäeva jogurtite tarbijamäng „Võiduga kooli!“ (edaspidi kampaania) toimub ajavahemikus 04.09.2023 kuni 29.10.2023. Kampaania korraldajaks on Estover OÜ (edaspidi korraldaja), Paneeli 2a/1, Tallinn 13816, registrikood: 10874607

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaanias osalemiseks tuleb osta ajavahemikus 04.09.2023 kuni 29.10.2023 vähemalt üks 200g või 800g Koolipäeva jogurt ning sisestada oma andmed (nimi, e-mail, telefoninumber) www.koolijogurt.ee koos pakendil oleva 11-kohalise unikaalse numbriga, mis asub 800g pakendil kõlblik kuni kuupäeva all ning 200g topsi ülemises servas. Ühe koodi mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.

4. Kampaanias osalevad järgmised tooted:
4740572006364 Koolipäeva Jogurtijook Banaani 800g
4740572006364 Koolipäeva Jogurtijook Maasika 800g
4740572006364 Koolipäeva Jogurtijook Maitsestamata 800g
4740572006364 Koolipäeva Jogurt Maasika-Vanilje 200g
4740572006364 Koolipäeva Jogurt Maitsestamata 200g
4740572006364 Koolipäeva Jogurt Metsamarja 200g

5. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 4 nimetatud tingimuse ja kellel on püsikliendi andmebaasis korrektselt täidetud kõik andmeväljad, osalevad loosimises, milles loositakse välja kaks Samsung Galaxy Tab A8 10,5tolli GB64 tahvelarvutit, neli Galaxy Buds2 juhtmevabu kõrvaklappe ja kuus kotitäit Koolipäeva jogurteid. Kokku loositakse välja 12 auhinda.

6. Esimene loosimine toimub 02.10.2023 ning loositakse välja:
1x Samsung Galaxy Tab A8 10,5tolli GB64 tahvelarvuti
2x Galaxy Buds2 juhtmevabad kõrvaklapid
3x Kotitäis Koolipäeva jogurteid

Teine loosimine toimub 30.10.2023 ning loositakse välja:
1x Samsung Galaxy Tab A8 10,5tolli GB64 tahvelarvuti
2x Galaxy Buds2 juhtmevabad kõrvaklapid
3x Kotitäis Koolipäeva jogurteid

7. Kodulehel oma andmete saatmisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

8. Oma isikuandmete registreerimisega kampaaniasse annab klient nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kampaania läbiviimiseks vastavalt kampaaniareeglitele, sealhulgas tema nime avalikustamiseks kodulehel ja Estoveri sotsiaalmeedias juhul, kui ta osutub auhindade võitjaks. Estover OÜ kustutab kõik kampaania perioodil registreerinud klientide andmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu.

9. Võitjate nimed avaldatakse 3 tööpäeva jooksul interneti aadressil www.koolijogurt.ee ja Estover OÜ Facebook avalehel. Auhinna võitjatele saadetakse teade e-maili teel. E-mailile mitte vastates võetakse ühendust telefoni teel.

10. Registreeritud koodiga jogurti pakend tuleb säilitada kampaania lõpuni. Auhinna kättesaamiseks on vajalik esitada kampaania korraldajale võidu toonud pakendil olev unikaalne kood või pakend koos koodiga (kood võib olla välja lõigatud kujul) ja isikut tõendava dokument. Auhindade kättesaamine lepitakse kokku võitjatega isiklikult.

11. Juhul kui auhindade võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud Koolipäeva Jogurtijoogi pakendit või välja lõigatud osa pakendist, millel oleva numbri ta korraldajale saatis, samuti juhul, kui auhinna võitjatega ei ole hiljemalt kahe nädala jooksul alates internetis www.koolijogurt.ee võitja nime avalikustamist kontakti saadud, on korraldajal õigus auhinnad jätta võitjale välja andmata või valida uus võitja.

12. Kampaanias ei või osaleda korraldaja Estover OÜ töötajad ja pereliikmed.

13. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindasid ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

14. Auhindadega võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

15. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanialehe mittetöötamine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-maili või mobiiltelefoni numbril, millega registreeruti), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

16. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

17. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

18. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “Koolipäeva jogurti kampaania” aadressile Estover OÜ, Paneeli 2a/1, Tallinn 13816 või e-mailile estover@estover.ee.