Koolipäeva jogurtijoogi tarbijamäng “Lahenda ja võida!” toimus ajavahemikus 14.11.2022 kuni 31.01.2023.

Peaauhinnaks on kaks Samsung Galaxy Tab A8 tahvelarvutit ja lisaauhindadeks 20 Koolipäeva komplekti! Kampaanias osalemiseks tuleb osta kampaania toimumise ajavahemikus vähemalt üks Koolipäeva Jogurijook, lahendada vähemalt ühe õppeaine ülesanded õigete vastustega ja registreerida ostetud jogurtijoogi number.

Ülesanded on leitavad siit: https://koolijogurt.ee/ulesanded/

 

Koolipäeva Komplekti võitjad, loositud 10.12.2022:

1. Olga
2. Stela S. Kalinova Koch
3. Mirtel T
4. Silvia Veinard
5. Krista Raudkats6. Dimo Oriehov
7. Marion Silm
8. Kristiina
9. Eveli Tuisk
10. Helen Rosenfeld

Koolipäeva Komplekti võitjad, loositud 01.02.2023:

1. Laine Ülemaante
2. Siiri Neider
3. Romet Varts
4. Õie Raik
5. Henri Jürisoo
6. Anna Suhhareva
7. Mirgit Silla
8. Hille Malm
9. Madis Suits
10. Liilia Kiveste

Peaauhinna võitjad, loositud 01.02.2023:

1. Anett Pärna
2. Kaur Valdok

Palju-Palju õnne võitjatele!

 

Estover OÜ Koolipäeva jogurtijoogi tarbijamäng

KAMPAANIA REEGLID

 1. Koolipäeva jogurtijoogi tarbijamäng „Lahenda ja võida!“ (edaspidi kampaania) toimub ajavahemikus 14.11.2022 kuni 31.01.2023. Kampaania korraldajaks on Estover OÜ (edaspidi korraldaja), Paneeli 2a/1, Tallinn 13816, registrikood: 10874607
 2. Kampaania peaauhinnaks on kaks Samsung Galaxy Tab A8 tahvelarvutit ja lisaauhindadeks 20 Koolipäeva komplekti (Värvipliiatsid, vihik, kirjutustarbed, Koolipäeva Jogurtijoogid 3 tk).
 3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb osta ajavahemikus 14.11.2022 kuni 31.01.2023 vähemalt üks Koolipäeva Jogurijook, lahendada vähemalt ühe õppeaine ülesanded õigete vastustega ja registreerida ostetud jogurtijoogi number kodulehel https://koolijogurt.ee/ulesanded/
 5.  Registreerumiseks vajalik 11-kohaline number asub pakendil kõlblik kuni kuupäeva all.
 6. Kampaanias osalevad järgmised tooted:
  • Koolipäeva Jogurtijook Banaani 800g
  • Koolipäeva Jogurtijook Maasika 800g
  • Koolipäeva Jogurtijook Maitsestamata 800g
 7. Registreeritud kood Jogurtijoogi pakendil tuleb säilitada kampaania lõpuni. Auhinna kättesaamiseks on vajalik esitada kampaania korraldajale Jogurtijoogi pakendil olnud kood (kood võib olla välja lõigatud kujul).
 8. Loosimises osalemiseks tuleb vastata veebilehel https://koolijogurt.ee/ulesanded/ olevatele küsimustele, mis on ära jaotatud õppeainete kaupa. Iga toote juurde kuuluvad eraldi ülesannete kogumid.
 9. Loosimises osalemiseks tuleb vastata kõikidele küsimustele õigesti, õigesti vastatud küsimusi näed siis, kui oled vastanud kõikidele küsimustele ning vajutanud “saada.”
 10. Loosimises osalemiseks tuleb sisestada oma andmed (nimi, e-mail, telefoninumber) ning Koolipäeva Jogurtijoogi pakil olev unikaalne kood, mille leiad jogurti tagumiselt küljelt keevitusribalt säilivuskuupäeva alt. Kood koosneb 11-st numbrist.
 11. Loosimises osalemiseks võib ühe Koolipäeva Jogurtijoogi pakendil oleva numbri esitada ainult ühe kora sellele vastavas testis. Ühe koodi mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.
 12. Kodulehel oma andmete ning testi lahenduste saatmisega kinnitab kampaanias osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.
 13. Oma isikuandmete registreerimisega kampaaniasse annab klient nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks kampaania läbiviimiseks vastavalt kampaaniareeglitele, sealhulgas tema nime avalikustamiseks kodulehel ja Estoveri sotsiaalmeedias juhul, kui ta osutub auhindade võitjaks. Estover OÜ kustutab kõik kampaania perioodil registreerinud klientide andmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu.
 14. Kampaania peaauhind: 2 Samsung Galaxy Tab A8 tahvelarvutit ja lisaauhinnad 20 Koolipäeva komplekti (Värvipliiatsid, vihik, kirjutustarbed, Koolipäeva Jogurtijoogid 3tk) loositakse välja järgmiselt: 10 komplekti 10.12.2022 ning 10 komplekti 01.02.2023. Peauhinnad loositakse välja 01.02.2023.
 15. Kõik komplekti võitnud osalejad, osalevad ka peaauhinna loosis. Võitjate nimed avaldatakse samal päeval internetis aadressil www.koolijogurt.ee ja Estover OÜ Facebook avalehel. Auhinna võitjatele saadetakse teade e-maili teel.
 16. Kampaania võitjad saavad auhinna kätte loosis osalenud koolipeva jogurtijoogi pakendi ja isikut tõendava dokumendi alusel. Auhindade kättesaamine lepitakse kokku võitjatega isiklikult.
 17. Juhul kui auhindade võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud Koolipäeva Jogurtijoogi pakendit või välja lõigatud osa pakendist, millel oleva numbri ta korraldajale saatis, samuti juhul, kui auhinna võitjatega ei ole hiljemalt kahe nädala jooksul alates internetis www.toorjuust.ee võitja nime avalikustamist kontakti saadud, on korraldajal õigus auhinnad jätta võitjale välja andmata või valida uus võitja.
 18. Kampaanias ei või osaleda korraldaja Estover OÜ töötajad ja pereliikmed.
 19. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindasid ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
 20. Auhindadega võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
 21. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise, korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (kampaanialehe mittetöötamine; korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada e-maili või mobiiltelefoni numbril, millega registreeruti), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 22. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 23. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
 24. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale märksõnaga “Koolipäeva Jogurtijoogi kampaania” aadressil Estover OÜ, Paneeli 2a/1, Tallinn 13816 või e-mailile estover@estover.ee.